titel header
Welkom bij i-Talent
 

Dit programma is een hulpmiddel om medewerkers efficiënt, effectief en transparant te sturen op resultaat en ontwikkeling. Het bevat daartoe elektronische formulieren die je kunt gebruiken bij het voorbereiden en voeren van POP-gesprekken, functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken. Het programma gebruikt automatische koppelingen met andere relevante documenten, zoals functieprofielen en competentiesystemen en bespaart je daardoor veel tijd. Het stimuleert je om alle relevante factoren op de juiste manier te wegen en te beoordelen.

 

Ook bevat het middelen om de voortgang van de gesprekscyclus te bewaken en verslagen effectief te archiveren. Het proces van talentmanagement bestaat uit een aantal onderdelen, meestal gebaseerd op het functieprofiel van de medewerker en/of de strategische doelen van de organisatie, zoals:

  • Resultaatgebieden: welke eindresultaten moet je behalen en wat zijn de daarvoor noodzakelijke kernactiviteiten?
  • Competenties: hoe doe je dat en met welke vaardigheden?

 

Sturing op resultaat en ontwikkeling gebeurt op vastgestelde momenten door het jaar heen. Meestal zijn twee of drie momenten van belang:

1.     POP gesprek: jaarlijks

2.     Functioneringsgesprek: jaarlijks in het jaar waarin geen beoordeling plaatsvindt

3.     Beoordelingsgesprek: eens in de drie jaar