titel header
Welkom bij Fontissimo
 

Vanuit onze jarenlange ervaring met organisaties en management weten we dat bedrijven met ambitie in de dagelijkse praktijk aanlopen tegen allerlei vragen. Door de toenemende complexiteit, snelheid van verandering en de hedendaagse eisen van medewerkers verdient iedere professional, en manager een gesprekspartner met verstand van Human Resource Management en Development. Kleine en middelgrote bedrijven zijn vaak te klein om dit zelf, met een professioneel team, in te richten. Daarnaast omvat het spectrum van Human Resource Management zoveel verschillende deelexpertises, welke elk een afzonderlijke deskundigheid vereisen, dat het wel haast onmogelijk is om dit in één of een paar personen te combineren.

 

Fontissimo is een initiatief van een groep specialisten op HR gebied om kleine en middelgrote bedrijven te ontzorgen op het hele HR spectrum. Dit doen we met online software, inclusief een professionele helpdesk en deelexpertises welke op afroep beschikbaar zijn.

 

De online software waar je nu bent is een hulpmiddel om leidinggevenden en medewerkers efficiënt, effectief en transparant te ondersteunen bij hun performance managementcyclus. Het bevat een helder proces dat je helpt bij het voorbereiden en voeren van doelstellingsgesprekken, voortgangsgesprekken en beoordelingsgesprekken. Het programma gebruikt automatische koppelingen met andere relevante documenten, zoals bestaande functieprofielen en competentiesystemen en bespaart je daardoor veel tijd. 

 

Iedere leidinggevende wil talenten en goede resultaten in de organisatie, maar niet alle leidinggevenden beseffen wat dit voor hun rol betekent. Uit onderzoek van Stolovitch blijkt dat een high performance maar voor 25% wordt veroorzaakt door talent. Voor 75% wordt het veroorzaakt door de context. Fontissimo organiseert samen met u deze context zodat professionals zich kunnen richten op de performance en het talent.